» Website van HANS KENNIS en LEON STAM
Foto
Nederlandstalig :

http://www.evp-experiments.nl/

Een website van Hans Kennis en Leon Stam , met zeer veel info omtrent het ontstaan van EVP, hoe de stemmen te registreren en honderden voorbeelden  ...

Ik citeer hier het voorwoord van Hans Kennis omtrent EVP /

Voorwoord van Hans Kennis :

Op deze site vindt u de resultaten van mijn 35 jarige onderzoek (op wetenschappelijke basis) van het "Electronic Voice Phenomenon", het Electronische Stemmenfenomeen ofwel kortweg "EVP" genoemd.
Het betreft natuurkundig onverklaarbare stemmen, die zowel op geluidsband als op de computer geregistreerd kunnen worden onder bepaalde omstandigheden en die een "gesprek" kunnen aangaan met degene die opneemt.
Dit verschijnsel dat al zo'n 50 jaar bekend is, is inmiddels over de gehele wereld door duizenden EVP- onderzoekers waargenomen.
Opvallend is dat vrijwel al deze onderzoekers tot eenzelfde conclusie komen, namelijk dat deze stemmen afkomstig zijn van "overledenen".
Hoofdzakelijk omdat de stemmen (mannen-, vrouwen- en kinderstemmen) dit zelf aangeven, bevestigen en daar ook bewijzen voor aandragen.
Zelf zeggen ze zonder uitzondering, dat ze na hun overlijden zijn blijven voortbestaan in een andere dimensie...

De wetenschap die zich met deze EVP-verschijnselen bij uitstek zou moeten bezighouden is de parapsychologie.
Zelf heb ik dit gestudeerd bij de bekende Prof.W.Tenhaeff. Het is echter onbegrijpelijk dat deze wetenschap, samen met vrijwel alle andere wetenschappen, in 50 jaar tijd "doof" is gebleven voor een van de belangrijkste wetenschappelijke ontdekkingen der 20e eeuw, namelijk de absolute mogelijkheid om de claim van een voortbestaan van de mens na zijn dood voor eens en voor altijd te bewijzen.

In een aantal hoofdstukken wil ik proberen dit "bewijs" van een voortbestaan na de dood aannemelijk te maken. Daarbij behandel ik naast de gehele geschiedenis van EVP en het z.g. "Spiritisme" tevens belangrijke thema's als bijvoorbeeld "reincarnatie".
Ook voor deze laatste filosofie zijn veel bewijzen te verkrijgen via EVP-mededelingen.
Ik baseer mijn ervaringen met EVP niet alleen op 35 jaar onderzoek, maar vooral op de informatie die ik de afgelopen jaren heb gekregen door gebruik te maken van een door mij ontwikkelde geheel nieuwe opnametechniek (z.g. DNG-methode), waarmee voor het eerst in de EVP-geschiedenis de mogelijkheid bestaat om hele lange gesprekken te registreren.
Gesprekken met o.a. overleden familieleden en wetenschappers in die "andere dimensie", die mij veel informatie hebben gegeven over die andere wereld, maar ook over belangrijke filosofische vraagstukken...

Hans Kennis, juni 2008

[ terug... ]OmhoogCopyright 2002-2018